VIP záruka VORTEX

VIP záruka Vortex

VIP záruka Vortex

Doživotní VIP záruka firmy Vortex Optics

Americká firma Vortex Optics poskytuje na veškeré své dalekohledy a puškohledy doživotní bezpodmínečnou VIP (Very Important Promise) záruku na funkčnost výrobku. Firmě Vortex jde především o spokojeného zákazníka. Navíc svým výrobkům důvěřuje natolik, že si dovolí udělit neomezenou VIP záruku.

Záruka je plně přenosná na dalšího vlastníka, v případě že produkt prodáte, darujete nebo jej získá někdo formou dědictví, vztahuje se i pro tyto osoby. Optický přístroj může tudíž sloužit několik generací, než se dotyčný majitel rozhodne ke koupi jiného.

Při uplatňování doživotní záruky není podstatné kde jste produkt zakoupili, Vortex nevyžaduje žádný doklad o koupi, ani vyplněný záruční list.

VIP záruka se vztahuje na veškeré závady, výrobní i zákazníkem neúmyslně způsobené. Nezáleží na tom jak se to stalo nebo čí to byla chyba.

Firma Vortex při uplatnění VIP záruky Váš optický přístroj vždy bezplatně opraví nebo vymění za nový. V případě že již není tento produkt vyráběn bude vyměněn za nový s odpovídajícími parametry a vlastnostmi.
Vortex doživotní VIP záruku plně garantuje - VIP Warranty.

Upozornění :
VIP doživotní záruka se nevztahuje na krádež, ztrátu, příslušenství produktu, úmyslné poškození, poškození v důsledku neoprávněné opravy nebo úpravy.
VIP doživotní záruka se vztahuje na optické výrobky firmy Vortex označené logem a textem Warranty.
Na stativy, kolimátory, laserové dálkoměry a příslušenství platí omezená doživotní záruka 2 roky.


Záruka na výrobky Vortex Optics v ČR:

Na všechny produkty Vortex poskytujeme zákonem stanovenou záruku platnou v ČR se všemi náležitostmi, které zákon ukládá.

Uplatnění VIP záruky garantované firmou Vortex:

Naše firma nemůže přebírat plnou odpovědnost za neomezenou záruku VIP, poskytovanou firmou Vortex, ale s případným uplatněním VIP záruky můžeme našim zákazníkům pomoci.

V případě výskytu výrobní vady po zákonné záruční době nebo při poškození produktu v záruční i po záruční době nás prosím kontaktujte. Zaslání výrobku přímo firmě Vortex do USA k uplatnění VIP záruky může být dosti nákladné a může přesáhnout cenu některých levnějších produktů. Pokud budete mít zájem, můžeme Vám pomoc s vyřízením VIP záruky garantované firmou Vortex Optics.

Zákazník v tomto případech hradí pouze poštovné spojené s doručením výrobku do naší firmy v ČR.

Odeslání opraveného nebo nového výrobku od nás zpět k zákazníkovi je zdarma.

Službu spojenou s vyřízení VIP záruky poskytujeme jen zákazníkům,kteří zakoupili produkt Vortex u naší firmy, služba není právně vymahatelná.

Uplatnění VIP doživotní záruky u výrobce VORTEX OPTICS USA:
Pokud si budete chtít vyřídit VIP doživotní záruku samostatně, pak vyplňte a vytiskněte formulář, který zašlete s dobře zabaleným výrobkem na adresu firmy Vortex:

Vortex Optics
Attn: VIP Warranty
2120 West Greenview Dr.
Middleton, WI 53562


Kontakt v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin (časové pásmo v USA) :
Telefon : (800) 426-0048 x4
Email : service@vortexoptics.com