0 Kč 1 450 Kč

Lišta 150mm pro montáže EQ4, EQ5 a EQ6

2-4 dny
390 Kč

Lišta 150mm pro montáže EQ3 a EQ5

2-4 dny
450 Kč

Lišta 120mm 1,7" (44mm) pro EQ montáže

2-4 dny
590 Kč

Násuvný adapter na lišty typu Losmandy

2-4 dny
1 450 Kč