Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 
Všeobecné obchodní podmínky vztahující se na uzavírání smluv na dálku mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na stránkách www.dalekohledy-mikroskopy.cz společností Miloš Motejl MOTY-OPTIK. Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do vydání nových. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Prodávající
Miloš Motejl, Weisova 621 39181, Veselí nad Lužnicí
IČ 69084556 • DIČ CZ7106101376
 
Kontakty
Tel. : +420-777107502 • e-mail: info(zavináč)moty.cz

Ž.L. vydaný v Soběslavi 5.8.2004

 

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  obchodní společnosti Miloš Motejl, se sídlem Weisova 621, 39181 Veselí nad Lužnicí, identifikační číslo: 69084556, (dále jen prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dalekohledy-mikroskopy.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávka a zrušení objednávky

2.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.10.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

2.10.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2.10.2.V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.11.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2.12.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

2.13.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

2.14.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

2.15  U všech výrobků jsou uvedeny aktuální platné ceny vč. DPH. Ceníky zastoupených firem s kompletním sortimentem jsou ke stažení v odkazu „Ceníky“.

2.16. Pokud budete chtít objednat zvolený výrobek, pak můžete zvolit odkaz "objednat" uvedený přímo na stránce zvoleného výrobku a odeslat vyplněný objednávkový formulář. Objednávku zvoleného výrobku můžete také učinit jednoduše zasláním e-mailu, popř. nás můžete kontaktovat na telefonu 777-107502.

2.17. Dostupnost objednaného zboží Vám potvrdíme do následujícího pracovního dne na zadaný kontaktní e-mail nebo telefonicky.

2.18. Firma Miloš Motejl - Moty-Optik si vyhrazuje právo požadovat složení zálohy ve výši až 50% z celkové ceny dodávky v případech, kdy se jedná o dodávku speciálního výrobku v ceně nad 20.000,-Kč vč. DPH.

2.19.  Stornovat objednávku můžete pomocí objednávkového formuláře, e-mailem nebo telefonicky, ale pouze do převzetí dodávky přepravní firmou.

2.20.  Stornování objednávky speciálních výrobků lze provést pouze v případě, že dodavatel prodávající firmě výrobek ještě nedodal.

2.21.  Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-dní. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží se řídí podle ustanovení uvedených v Občanském zákoníku oddílu 2 " Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory". Podrobněji viz. níže v kapitole Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

3.  Platební podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.1. Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH. Tyto ceny jsou platné do vydání nového ceníku nebo do vyprodání zásob. Cena za dopravu a způsob platby je účtována zvlášť a zobrazí se při vkládání zboží do košíku.

3.2. Uskutečnění platby za objednané zboží můžete volit z následujících možností : platba dobírkou nebo v hotovosti při osobním převzetí zboží, bezhotovostní platba převodem částky na účet předem – po připsání částky na účet firmy Miloš Motejl - Moty-Optik Vám bude objednané zboží obratem zasláno.

3.3.  V odůvodněných případech můžete být požádáni o složení 50% zálohy z ceny objednaného zboží ještě před konečným vyřízením objednávky.

4.  Zasílání a převzetí zboží, dodací podmínky

4.1. Výrobky zasíláme přepravní službou České pošty na dobírku nebo přepravní službou PPL, po dohodě lze zvolit i jinou přepravní společnost. Větší hvězdářské dalekohledy dopravujeme osobně a v případě zájmu dalekohled bezplatně sestavíme a předvedeme.

4.2. Při převzetí zboží prostřednictvím přepravních společností, doporučujeme co nejdříve provést kontrolu úplnosti a nepoškozenosti dodávky a případné nedostatky nám bez zbytečného odkladu oznámit. Pokud zásilka jeví známky poškození, doporučujeme poškozený balík nafotit a nepřebírat jej. Ihned nás kontaktujte a společně navrhneme řešení.

Dodací podmínky:

4.3. Zboží, které máme na skladě je expedováno nejpozději do 2. dne (pokud je dnem pracovním) po obdržení objednávky a nebo po splnění platebních podmínek při bezhotovostní platbě.

4.4. U zboží, které máme na skladě, můžeme uskutečnit dodání i do několika hodin v závislosti na vzdálenosti k místu dodání. Je potřeba počítat se zvláštním příplatkem za expres službu.

4.5. U speciálních zásilek Vám zboží dopravíme osobně.

4.6.  Spolu s dodávkou obdržíte dodací nebo přepravní list od přepravní firmy a v zásilce doklad o koupi zboží, záruční list, pokud je ke zboží vydán a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. Ke zboží zasíláme úplný daňový doklad (fakturu). Na faktuře uvádíme fakturační údaje poskytnuté při objednávce.

4.7. U zboží, které nemáme na skladě, zjistíme dostupnost u našich dodavatelů a termín dodání sdělíme v co nejkratším termínu.

4.8.  Pokud je objednáno více druhů zboží s různými termíny dodání, je expedováno, po dohodě se zákazníkem, postupně. Dopravné bude účtováno pouze u první dodávky

4.9.  Pokud požadujete vyřízení objednávky jako celku, prosíme, uveďte to do poznámek ve formuláři pro objednávky.

4.10.  Při využití práva na vrácení zboží podle Občanského zákoníku nese náklady spojené s vrácením zboží spotřebitel.

4.11.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.12.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.13. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.14. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.  Práva z vadného plnění - reklamace

Naší snahou je spokojený zákazník, který může mít radost z používání nabízených výrobků a jistotu, že v případě neočekávané závady je tato vyřešena k jeho spokojenosti a pokud možno co nejrychleji.

5.1. Práva upravující vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem při koupi movité věci se řídí podle platného Občanského zákoníku oddíl "Koupě". Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

5.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.3.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

5.5. Uplatnění práv z vadného plnění a záruka za jakost se řídí Občanským zákoníkem oddíl "Práva z vadného plnění " a "Záruka za jakost".

5.6. Pokud to charakter zboží vyžaduje, je k němu vždy vydáno písemné potvrzení (záruční list) platné v České republice, který vymezuje rozsah a dobu trvání povinnosti z vadného plnění. Podle §2166 odst.3 Občanského zákoníku - Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

5.7. Při převzetí zboží od přepravní společnosti, prosíme, co nejdříve proveďte kontrolu kompletnosti a nepoškozenosti. V případě nejasností nás co nejdříve kontaktujte. Reklamace na nekompletnost dodávky a poškození zboží během doručení, které budou naší firmě nahlášeny později, nebudeme již moci odpovídajícím způsobem vyřešit.

5.8. Po vybalení zboží a před jeho prvním použití výrobek prohlédněte, zda nevykazuje zjevné závady.

5.9. V případě zjištění závady nás prosím neodkladně kontaktujte, abychom mohli začít co nejrychleji řešit vzniklou situaci k Vaší spokojenosti.

Podle občanského zákoníku § 2099:

(1) Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

(2) Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

Podle občanského zákoníku § 2100:

(1) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

(2) Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Podle občanského zákoníku § 2101:

(1) Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

(2) Odstavec 1 platí obdobně i pro vady dokladů.

Podle občanského zákoníku § 2102:

(1) Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.

(2) Způsobil-li vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující opatřil, použije se odstavec 1 obdobně.

Podle občanského zákoníku § 2103:

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Podle občanského zákoníku § 2104 :

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Podle občanského zákoníku § 2105:

(1) Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

(2) Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

Podle občanského zákoníku § 2106:

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy (pouze pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy např. neodstranitelná vada).

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit (pouze pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy - např. neodstranitelná vada).

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

Podle občanského zákoníku § 2107:

(1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

(2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

(3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Podle občanského zákoníku § 2108:

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Podle občanského zákoníku § 2109:

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Podle občanského zákoníku § 2110:

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5.10. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Právo z vadné věci nelze uplatnit, pokud poškození vzniklo:

A) neodborným používáním v rozporu s návodem k použití

B) opotřebením při běžném používání

C) živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem, větrem)

D) a pokud prodávající upozornil na nevhodnost použití prodávané věci a kupující na ní přesto trval.

5.11. Podle Občanského zákoníku § 2111:

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Podle Občanského zákoníku § 2112:

(1) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

(2) K účinkům podle odstavce 1 soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

5.12. Právo z vadného plnění na počítačové programy se vztahuje pouze na nečitelnost nosiče. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (uzavřený obal, pečeť…) se stáváte oprávněným vlastníkem licence programového produktu a nelze již uplatnit vrácení produktu.

5.13. Při uplatnění práva z vadného plnění nás prosím nejprve kontaktujte – u kvalitních výrobků renomovaných firem lze leckdy mnohé vyřešit bez zbytečného zasílání, kdy hrozí riziko poškození vlivem přepravy.

5.14. Pokud budete zasílat zboží zpět naší firmě, zašlete veškeré doklady sloužící k ověření o nabytí zboží, jako je doklad o koupi a písemné potvrzení (záruční list - pokud je ke zboží dodáván). Výrobek zašlete (nejlépe v originálním obalu) takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození při převozu. K zásilce přidejte stručný popis závady, příslušenství nutné k ověření závady a kontaktní informace ( telefon, adresu, e-mail). Vadné zboží nezasílejte dobírkou, výrobky na nichž je uplatňováno právo z vadného plnění nebudou dobírkou přijaty. Splněním těchto požadavků předejdete zbytečným komplikacím v řešení reklamace.

Náklady na přepravu k zákazníkovi u zboží na němž je uplatňováno právo z vadného plnění hradí prodávající.

5.15. Po obdržení vadného zboží Vás budeme ihned kontaktovat a informovat o probíhajícím vyřízení.

5.16. Uplatnění práva z vadného plnění bude dle charakteru závady a požadavků zákazníka řešeno v souladu s ustanovením Občanskéhho zákoníku. 

5.17. Prodávající firma nepřebírá odpovědnost za škody plynoucí z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborné manipulace a škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se také nevztahuje poskytnutá záruka.

6.  Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží se řídí podle ustanovení uvedených v Občanském zákoníku oddílu 2 " Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory".

6.1. Odstoupení od smlouvy :

6.1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

Podle § 1829 (1) Občanského zákoníku: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li

  • a) o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží - tedy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  • b) o smlouvu, jejímž předmětem je dodávka několika druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí poslední dodávky zboží. kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.
  • c) o smlouvu jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 

6.1.2. V případě, že se rozhodnete odstoupit od smlouvy, informujte nás prosím, o svém rozhodnutí formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Pokud budete chtít, můžete použít níže přiložený vzorový formulář, který vyplněný, zašlete poštou na adresu: Miloš Motejl, Weisova 621, 39181 Veselí nad Lužnicí, nebo emailem na: info(zavináč)moty.cz 

6.1.3. Po obdržení informace o odstoupení od smlouvy Vám toto obratem potvrdíme.

6.1.4. Jelikož podle Občanského zákoníku § 1831 odst.1 a § 1832 odst.4 dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal, můžete urychlit vrácení částky tím, že pošlete informaci o odstoupení od kupní smlouvy spolu s vraceným zbožím v jednom balíku. 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy a odeslání zboží zpět

Podle § 1831 (1) Občanského zákoníku:  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dní od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.1. Po oznámení o odstoupení od smlouvy Vás prosíme o neprodlené zaslání zboží zpět na naši adresu.

Při využití práva na vrácení zboží podle Občanského zákoníku nese náklady spojené s vrácením zboží spotřebitel.

K vracenému zboží prosíme, přiložte veškeré dodané doklady. Zejména doklad o koupi (účtenka nebo faktura), záruční list (pokud byl na zboží vydán) a návody k použití. Počítačové programy dodávané jako součást zboží musí mít neporušený originální obal nebo pečeť.

Zboží zabalte, pokud možno do původního obalu a zabezpečte jej proti poškození nebo rozbití při přepravě. Zásilku neposílejte na dobírku (dobírkové zásilky nebudou přijímány).

Pokud budete chtít urychlit vrácení částky, prosíme, pošlete informaci o odstoupení od kupní smlouvy spolu s vraceným zbožím v jednom balíku.  My Vám nejpozději do 14-ti dní od převzetí zboží s informací odstoupení od smlouvy čatku vrátíme stejným způsobem, jakým nám byla uhrazena.  Jiným způsobem můžeme vrátit částku pouze s Vaším souhlasem a takovým způsobem, aby Vám nevznikly další náklady. 

Podle § 1832 Občanského zákoníku:
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Dodavatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
(3) Dodavatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).
(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

7.2. Jakmile vrácené zboží obdržíme, budeme Vás o tomto ihned informovat a odešleme účtovanou peněžní částku v zákonem stanovené lhůtě do 14-ti dní stejným způsobem, jakým nám byla uhrazena. Jiným způsobem můžeme vrátit částku pouze s Vaším souhlasem a takovým způsobem, aby Vám nevznikly další náklady. 

Podle § 1833 Občanského zákoníku:
Spotřebitel odpovídá dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

7.3. Pokud vrácené zboží ponese známky znehodnocení, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, budeme Vás neprodleně kontaktovat a vrácenou částku ponížíme o náklady na uvedení zboží do původního stavu. Např. pokud bude mít dalekohled poškozenou optiku v důsledku neopatrného zacházení, nepřiměřený zásah do přístroje, který způsobí jeho poškození  a další podobné případy, v nichž na výrobek nelze uplatnit záruční opravu.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.4. Naší prioritou je spokojený zákazník. Snažíme se vycházet našim zákazníkům co nejvíce vstříct a případné problémy se snažíme řešit co nejrychleji a především ve prospěch zákazníka. Nicméně jelikož každý obchod by měl mít jasná pravidla a také pro úplnost, zde ocitujeme Občanský zákoník, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy.

Podle § 1837 Občanského zákoniku:
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo                                                                                                                                         l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.5   V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.6.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje získané z obchodního styku jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se spotřebitelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s doručením předmětu plnění či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

9.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa dodání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.   DORUČOVÁNÍ

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Miloš Motejl, Weisova 621, 39181 Veselí nad Lužnicí, adresa elektronické pošty infozavináčmoty.cz, telefon+420 777 107 502.

Ve Veselí nad Lužnicí  -  dne  30.6.2017