43761

2-4 dny V současné době se, díky prodlevám při vyskladňování z hlavního evropského skladu, může doba dodání prodloužit. V tom případě Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

7 890 Kč s DPH

Rovnač zorného pole (Field Flattener) je vhodný pro fotografování pomocí refraktorů a katadioptrických systémů s aperturním poměren f/4 - f/8.

Rovnač pole (Field flattener) vytváří ostrý obraz v celé ploše snímacího čipu a nemění ohniskovou délku objektivu.

Obraz v obrazové rovině mnoha refraktorů není přesně rovný, ale je k okrajům mírně sklenutý. Výsledkem je obraz, který má ostrý pouze střed zorného pole a v okrajích je již znát neostrost. Lidské oko je schopné tyto neostrosti vyrovnat, ale větší čip kamery nebo fotoaparátu již ne.

Rovnač pole Omegon 2" je vhodný pro všechny refraktory s aperturním poměrem f/4 - f/8.

Můžete jej použít s jakýmkoli čočkovým teleskopem nebo katadioptrickým systémem s velkou světelností.

Závit M48 dává větší aperturu a světlenost.

Rovnač zorného pole má na obou koncích závity M48, které umožní využít celou aperturu teleskopů s 2" ostřícím výtahem. Adaptery s M42 závitem mohou vstupovat do apertury a omezovat tak průchod celého průměru světelného svazku. Se závitem M48 plněvyužijete celý průměr světelného svazku u teleskopů s 2" okulárovým výtahem.

Vzdálenost za rovnačem pole (back focus) je 109mm - můžete tedy mezi rovnač a kameru zařadit mnoho příslušenství.

Tento rovnač pole má velkorysou vzdálenost od čočky k obrazové rovině. Ve skutečnosti to znamená, že vzdálenost od čočky k rovině čipu je 109mm. Pokud chcete, můžete mezi rovnač a kameru vložit různé příslušenství - jako např. otočný zásobník filtrů, překlápěcí zrcátko, mimoosý pointér (off axis guider). Omegon navíc nabízí řadu mezikroužků pro vymezení správné vzdálenosti pokud se rozhodnete použít nějaké příslušenství. Vzdálenost se může měnit podle ohniskové délky teleskopu - viz. níže. V případě, že budete chtít poradit s vhodnou sestavou, neváhejte a obraťte se na nás. 

Vlastnosti ve zkratce: 

  • field flattener - rovnač pole pro refraktory
  • vhdoný pro teleskopy s aperturním poměrem od f4 do f8
  • M48 závit pro plné využití apertury u výtahů s 2" průměrem
  • dostatek místa pro příslušenství mezi rovnačem a čipem kamery -109mm "back focus" - přesná vzdálenost závisí na ohniskové délce objektivu - viz. níže.
  • kvalitní vícenásobné antireflexní vrstvy pro zlepšení přenosu svěla a lepší kontrast obrazu.

Rovnač pole pro všechny moderní ED Apo refraktory

Poznámka k použití s různými ohniskovými délkami objektivů:

- Čím kratší je ohnisková délka objektivu, tím delší je vzdálenost za rovnačem pole pro korekci sklenutí obrazu. 

- Čím delší je ohnisková délka objektivu, tím kratší je vzdálenost za rovnačem pole.

Ohnisková délka teleskopu je důležitý faktor, který určuje optimální vzdálenost mezi rovnačem a čipem:

- ohnisková délka <450mm: 128mm

- ohnisková délka 450-490mm: 123mm

- ohnisková délka 500-550mm: 118mm

- ohnisková délka 560-590mm: 116mm

- ohnisková délka 600-690mm: 113mm

- ohnisková délka 700-800mm: 111mm

- ohnisková délka 800mm: 108mm

V sadě je přiložený extender 53mm. Podle ohniskové délky teleskopu budte potřebovat mezikroužky podle použitého příslušenství, tloušťky T-2 kroužku apod, aby celková vzdálenost mezi čipem a rovnačem pole odpovídala hodnotě z výše uvedeného přehledu.

Příklad: 

Dalekohled má ohniskovou délku 480mm. Z tabulky výše vyplývá, že vzdálenost mezi čipem a rovnačem by měla být 123mm. Pokud používáte Canon EOS DSLR, který má flange focal distance (FFD) 44mm a k tomu T-2 kroužek o tloušťce 9mm (44mm+9mm=53mm) a k tomu přidáte extender ze sady rovnače, získáte délku 106mm (53mm+53mm=106mm), proto, abyste dosáhli požadovanou délku 123mm, budete tedy ještě potřebovat mezikroužek o tloušťce 17mm. 

Pokud není sestava mezikroužků přesně na milimetrm nevadí to, akceptovaná odchylka je +/-4mm.

Vzdálenost mezi ohniskem a rovnačem větší než 10cm je ideální pro použití např. mimoosého hledáčku nebo překlápěcího zrcátka, které usnadní fotografování.

Upozornění: tento popis produktu (včetně tabulky) je originálně vytvořený výhradně pro webové stránky www.dalekohledy-mikroskopy.cz

Copyright © Miloš Motejl MOTY-OPTIK - na webové stránky se vztahuje zákon 121/2000 Sb. "Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)". Nekopírujte obsah (ani části) webových stránek bez písemného souhlasu majitele. Porušení zákona bude řešené právní cestou.

Kontaktujte nás!