Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003 | V.Bejček, K.Hudec, K.Šťastný

Cena
640 Kč

Výrobce

Kód produktu
av-00031

2-3 dny
ks

Druhé vydání úspěšné obsáhlé publikace, na které se kromě hlavních autorů podílelo přes 500 ornitologů a dalších spolupracovníků z řad milovníků ptáků a která by neměla chybět v žádné školní přírodovědné knihovně, podává vyčerpávajícím způsobem informace o hnízdním rozšíření ptáků podle jednotlivých zkoumaných oblastí naší republiky.

Nechybí ani srovnání nových map s minulými pozorováními a je navíc doplněna průhlednými foliemi sloužícími k bližšímu určení ptačího životního prostředí.

Ke každému ptáku je připojen také jeho anglický název a anglický souhrn.

Barevný tisk na 135 g matovém křídovém papíře, pevná vazba, v knize jsou vloženy 4 ks folií s mapami.

Součástí kompletu je i publikace vydaná ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Ptačí oblasti ČR, která obsahuje mapy všech 41 chráněných ptačích oblastí - včetně dvou nově schválených - spolu s popisem výskytu druhů, které jsou v nich chráněny (dvojjazyčně - česky a anglicky). Obě knihy jsou prodávány společně v pouzdře. 

Téma knihy Ornitologie