Mikroskop Nexcope NE620T Infinity trino

Vědecký laboratorní mikroskop. Optický systém korigovaný na nekonečno. Plan achromatické objektivy 4x, 10x, 40x, 1 ...
3-5 dní
42 700 Kč

Mikroskopy –  jsou speciální optické přístroje, které umožňují pozorovat zvětšený obraz velmi malých objektů a drobných detailů.

Co o historii mikroskopů píše Wikipedia : „Podle některých zdrojů první drobnohled sestavil v roce 1590 v Nizozemsku Zacharias Janssen. V roce 1610 se na základě Jansenovy konstrukce mikroskopií zabýval i Galileo Galilei. Jeden z jednoduchých mikroskopů sestavil v roce 1676 holandský obchodník a vědec Anton van Leeuwenhoek, jehož práce patřily k vrcholům mikroskopického pozorování 17. století. Významným přelomem v rozvoji mikroskopie bylo dílo britského geologa Roberta Hooka „Micrographia“ vydané v Londýně, v němž popsal v roce 1665 konstrukci mikroskopu s odděleným objektivem, okulárem a osvětlovacím zařízením. Kromě toho v něm bylo obsaženo mnoho zobrazení získaných pomocí mikroskopů, čímž byly poprvé doloženy možnosti přístroje ve vědeckém výzkumu. Jako první zahájila výrobu mikroskopů firma Carl Zeiss v roce 1847.“

Mikroskopy jsou přístroje, které umožňují pozorovat drobné struktury, pouhým okem nerozlišitelné. Nejstarší a nejpoužívanější je optický mikroskop, který využívá vlastností skleněné optiky a světla ve viditelné oblasti spektra. Mikroskop obsahuje tři důležité části, které mají vliv na kvalitu obrazu. Osvětlovací soustava - soustředí světlo na pozorovaný vzorek. Objektiv - vytváří obraz pozorovaného objektu. Okulár - zvětšuje obraz vytvořený objektivovou soustavou a umožňuje nám pozorovat obraz okem nebo snímacím zařízením. 

Mikroskop obsahuje, stejně jako dalekohled, objektiv, který vytváří zvětšený obraz pozorovaného objektu a okulár, který obraz vytvořený objektivem ještě zvětšuje a formuje tak, aby byl pozorovatelný okem. Obraz vytvořený mikroskopem lze také snímat kamerou nebo fotoaparátem.

Stejně jako pro všechny optické přístroje, je i pro mikroskopy, důležitým faktorem kvalita optických částí, dostatek světla pro zvýraznění detailů a pečlivé mechanické provedení, které zajišťuje přesné sosení čoček a zaostření obrazu.

Mikroskopy lze běžně rozdělit podle toho, zda světlo pozorovaným vzorkem prochází – to jsou mikroskopy prosvětlovací (průsvitové) nebo zda se světlo od vzorku odráží a kdy pozorujeme povrch (většinou neprůsvitných) vzorků – to jsou stereomikroskopy nebo lupy s velkým zvětšením.

Dále lze mikroskopy rozdělit podle toho, s jakým zdrojem světla (záření) pracují. Nejběžnější jsou optické mikroskopy, které pracují s optickým světelným zářením ve viditelné oblasti spektra.  Speciální verzí optického světelného mikroskopu je polarizační mikroskop, kdy dochází k polarizaci procházejícího světla za účelem sledování dvojlomných látek, např. krystalů. Další variantou optického světelného mikroskopu je fluorescenční mikroskop, který pomocí soustavy filtrů propouští pouze část světla nutnou k vyvolání fluorescence. Takovýto postup se využívá například k identifikaci organických látek v horninách.

Pokud jako zdroj světla použijeme tenký svazek laserového světla, pak hovoříme o konfokálním mikroskopu.

Největší rozlišovací schopnosti dosahuje mikroskop, který pracuje se svazkem elektronů – to je elektronový mikroskop. Místo fotonů je v něm použito svazku elektronů korigovaných v magnetickém poli elektromagnetických "čoček".

Rádce
Jak vybrat mikroskop pro děti

Jak vybrat mikroskop pro děti?

02. 09. 2017

Spíš než na kategorie, do kterých prodejci zcela nesmyslně rozdělují mikroskopy, zaměřte se na několik vlastností, které vám zaručí, že mikroskop bude jeho majiteli dobře sloužit...

Jak vybrat mikroskop - zvětšení

Jak vybrat mikroskop - zvětšení

02. 09. 2017

Je pochopitelné, že každý, by rád viděl na pozorovaném objektu co nejvíce detailů. Avšak tím že objekt hodně přiblížím (neboli zvětším) není zaručeno, že rozpoznám více detailů...

Jak připojit kameru k mikroskopu

Jak připojit kameru k mikroskopu - C-mount

04. 11. 2018

Jak připojit kameru k mikroskopu tak, aby byl obraz z kamery podobný tomu, co je vidět v okuláru okem. Speciální C-mount adaptery se používají pro optimalizaci zorného pole a zvětšení obrazu z kamery. Jaký zvolit?

Zvětšení z kamery nebo digitálního mikroskopu na monitoru

Zvětšení z kamery nebo digitálního mikroskopu na monitoru

27. 05. 2019

Běžnou otázkou při prohlížení obrazu z mikroskopu na monitoru je, jak velké je celkové zvětšení?