Okuláry se záměrnou osnovou (většinou je používaný dvojitý kříž), která bývá podsvícená červeným LED světlem pro lepší orientaci. Okuláry jsou vhodné pro pointování při fotografování, ale také při nastavení polohy polární osy montáže, určení vzájemné polohy dvojhvězd, centrování hledáčku nebo druhého telskopu aj. Speciální astrometrické okuláry mají záměrnou osnovu přizpůsobenou pro měření úhlových vzdáleností. Podsvícení záměrné osnovy je řešené červeným LED světlem, které tolik neruší oko přizpůsobené na tmu a navíc lze u většiny okulárů intentzitu světla plynule měnit.