Odkazy na společnosti, firmy, spolky (nejen z našeho oboru), které můžeme doporučit Vaší pozornosti:


Atelier Spolu k radosti

„Síla a možnosti dřímají v nás samotných“ - Prostor pro tvořivost a osobní rozvoj.