Sluneční dalekohledy a filtry - Zvětšení - 8x

UPOZORNĚNÍ: při pozorování Slunce buďte vždy velmi obezřetní. Slunce je zdroj záření s velkou intenzitou a energií. Při pozorování Slunce vždy používejte pouze certifikované sluneční filtry určené na přímé pozorování Slunce (nezaměňujte se slunečními brýlemi, které nemají dostatečné filtry na přímé pozorování Slunce.) Před vlastním pozorováním vždy pečlivě zkontrolujte, zda jsou sluneční filtry nepoškozené. Nikdy nepozorujte Slunce s poškozeným slunečním filtrem. Před a po pozorování teleskopem vždy natočte tubus dalekohledu tak, aby nesměřoval na Slunce nebo do jeho blízkosti. Nenechávejte neznalé osoby (děti i nepoučené dospělé) s dalekohledem samotné, při nevhodném použití může dojít k NEVRATNÉMU poškození zraku!!!

Při pozorování Slunce buďte velmi opatrní a vždy používejte pouze speciální filtry a dalekohledy. Nikdy nenechávejte děti s dalekohledem bez dozoru.  Slunce lze pozorovat pomocí speciálních slunečních filtrů, které se instalují před objektiv. Také existují dalekohledy vyráběné výhradně pro pozorování Slunce. Jedná se o dalekohledy, kterými můžeme pozorovat Sluneční chromosféru v úzké spektrální oblasti např. ionizovaného vodíku H-alfa na vlnové délce 656,28nm v červené barvě. Zážitek je to opravdu úchvatný.

Rádce

Jak vybrat hvězdářské dalekohledy a astronomické teleskopy

Hvězdářské dalekohledy

Přehled základních vlastností a typů astronomických teleskopů. Článek obsahuje také velikostní srovnání jednotlivých typů dalekohledů vzhledem k výšce pozorovatele.