Jak vybrat mikroskop pro děti?

Mikroskopy pro děti

Častá otázka, hlavně v období před vánoci, narozeninami, začátkem nebo koncem školního roku.

„Chtěli bychom nějaký mikroskop pro naše děcko, je mu tak 5-10 let, zatím žádný mikroskop neměl. Nenašli jsem u vás kategorie žákovské nebo dětské mikroskopy. Můžete mi prosím poradit?“

Na internetu najdete velké množství různých mikroskopů. Z nějakého neznámého důvodu jsou rozdělované do kategorií, podle „vhodnosti“, takže najdete kategorie „pro děti“ nebo kategorie "žákovské", "školní nebo studentské" mikroskopy.

Ani jedna z těchto kategorií nemá co do činění s kvalitou a skutečnou vhodností mikroskopu pro Vaše dítě nebo pro Vás.

Výrobci často nabízí „levné“ dětské mikroskopy nebo sady mikroskopu s teleskopem aj., často je najdete i v hračkárnách. Asi je dobré zvážit, zda chcete děcku pořídit skutečný mikroskop nebo dětskou hračku s názvem „mikroskop“.

Mikroskop pro dětiLevnější mikroskopy (a bohužel i od známých a hodně propagovaných výrobců) lze skutečně pokládat za dětské hračky – v tom smyslu, že pokud chcete v takových „mikroskopech“ vidět ostrý a jasný obraz nějakého vzorku, tkáně, buňky, krystalu atd. vyžaduje to zapojit velkou představivost. U hraček je to vlastně skvělé, protože tím rozvíjí dětskou fantazii, ale u skutečných mikroskopů již ne. Tyto dětské „mikroskopy“ prostě nedávají ostrý a kvalitní obraz. Obraz není možné dobře doostřit, protože optika je nekvalitní a mechanické ostřící zařízení není dobře vyrobené - je plastové, založené na třecím převodu a má hodně velké vůle. V tak malém průměru objektivů a okulárů nelze vyrobit kvalitní optickou soustavu a navíc za tak nízkou cenu. Nepomůže ani logo světoznámé společnosti.  

Pokud chcete, aby vaše dítě mohlo vidět pěkný obraz detailů různých objektů, pořiďte mu, pokud možno, kvalitnější výrobek. 

Při výběru mikroskopu by věk dítěte neměl hrát hlavní roli

Často slýcháváme argument - vždyť je mu teprve 5, 6,7,8,9, 10…let přeci mu nebudu pořizovat dražší mikroskop, vždyť ho zničí.

Věk dítěte nehraje zase tak podstatnou roli.

Většinou právě ty „ dětské“ nebo „žákovské“ mikroskopy mají plastové díly, chybí jim dobré ostřící systémy, nemají křížové stolky pro pohodlné a přesnější posouvání preparátů, mají méně kvalitní osvětlení…. Prostě výrobce šetří, kde je možné a prodává argumentem, že jde o dětský nebo školní mikroskop.

Kvalitnější mikroskopy jsou postavené tak, že se na nich nedá mnoho zničit, naopak jsou kovové a méně náchylné k náhodnému poškození. Dítě přeci nebude vědomě ničit mikroskop, který mu ukáže hezký obraz mikrosvěta.

Rozhodněte se, jaký typ mikroskopu bude vhodnější.

Spíš než na kategorie, do kterých prodejci zcela nesmyslně rozdělují mikroskopy, zaměřte se na několik vlastností, které vám zaručí, že mikroskop bude jeho majiteli dobře sloužit.  Před tím, než se podíváme na tyto vlastnosti podrobněji, je dobré si uvědomit, jaký typ mikroskopu vlastně zvolit.

Typy mikroskopů

Mikroskopy lze obecně rozdělit na dva typy:

I. Mikroskopy průsvitové nebo také prosvětlovací. Těch bývá největší nabídka a většina lidí si pod pojmem mikroskop představuje právě tento typ.

II. Mikroskopy na pozorování povrchů neprůsvitných objektů také se jim říká stereolupy nebo stereomikroskopy. Na tyto se již více zapomíná, přestože právě tyto mikroskopy mohou přinést velké obohacení při prvním zkoumání mikrosvěta.

Při rozhodování o tom, jaký typ mikroskopu bude vhodný, může hodně pomoci, když zjistíte, co Vaše dítě vlastně baví pozorovat.

Začněme od druhého typu - stereomikroskopy na pozorování povrchů neprůsvitných vzorků

Stereomikroskopy

Děti většinou nejprve zaměřují pozornost na detaily všeho možného, co kolem sebe najdou, ať jsou to kameny, mravenci, různí broučci, kousky rostlin, papír, látka, nit, vlas, sůl, cukr, mechy, lišejníky, kousky země, semínka rostlin, pecky a spousty dalších detailů na běžných věcech, které jsou v jejich okolí.  Právě na to jsou skvělé stereomikroskopy.

Práce s těmito mikroskopy je velmi snadná a není potřeba složitějších příprav vzorků. Dítě může s tímto mikroskopem samostatně prohlížet všechno možné, co kolem sebe najde. Většina stereomikroskopů má možnost spodního nasvícení pod vzorkem, takže jimi lze dobře pozorovat i průsvitné objekty.

Děti mají stereomikroskopy velmi rády. Většinou naplní jejich touhu po zvídavém objevování detailů na všem možném, co je kolem nich.

Nyní se dostáváme k typu, který naplňuje představu většiny lidí o tom, jak vypadá mikroskop - průsvitové mikroskopy

Mikroskopy, kterými se pozorují tenké průsvitné preparáty. Světlo umístěné ve spodní části mikroskopu prosvicuje vzorek umístěný většinou na podložním sklíčku a mikroskop vytváří obraz z tohoto prosvíceného objektu. Děti se mohou zaměřovat na pozorování detailů v nálevech (v kapce vody z kaluže), tenkých průsvitných objektů nebo velmi tenkých řezů z různých objektů (např. z listů, stonků, květů, plodů různých rostlin).

Prosvětlovací mikroskopy

Příprava vzorků pro pozorování prosvětlovacím mikroskopem je již trochu náročnější na zručnost a zkušenost. Pracuje se zde s preparačními nástroji, jehlami, pinzetami, pipetami, pryskyřicí, nálevy aj.  Při práci s tímto mikroskopem může dítě vyžadovat větší pozornost starší zkušenější osoby.

Na které vlastnosti mikroskopů se zaměřit při výběru.

Nyní, když již tušíte, jaký typ mikroskopu byste chtěli pořídit, můžeme se podívat na pár vlastností, které z praktické zkušenosti považuji za docela důležité proto, aby byl pozorovatel plně spokojený s tím, co a jak může v mikroskopu vidět.

Chtěl bych zde zmínit hlavně ty, o nichž si na základě vlastních praktických zkušeností myslím, že mohou být důležité pro děti, které se teprve seznamují s mikrosvětem, a které mohou pomoci zlepšit pozorovací komfort.  Jsou to: 1/ Zvětšení,  2/ Optika, 3/ Ostření, 4/ Posuv vzorků, 5/ Osvětlení

1/ Zvětšení

Nepodléhejte reklamním trikům všech výrobců.

Optimální zvětšení pro stereomikroskopy je cca 10x, 20x,40x. Občas se objeví i 80x nebo 160x, ale to se již jedná o speciální mikroskopy. Pro děti, ale i pro většinu uživatelů stereomikroskopů je skvělé zvětšení 20x - 40x.  

Průsvitové mikroskopy

Hlavně u průsvitových mikroskopů pro děti se všichni výrobci a dodavatelé předhání v rozsahu a velikosti zvětšení. 300x-1280x, 20x-1600x, 40x-1250x aj. Stůjte nohama na zemi. Tyto mikroskopy jsou úplně zbytečně vybavené okuláry, objektivy a násobiči zvětšení, jenom proto, aby ohromily potenciální zákazníky. Obraz v tak velkých zvětšeních je zcela nepoužitelný. Běžné zvětšení pro pozorování mikroskopem je cca do 400x-600x. Při zvětšeních kolem 1000x se již doporučuje používat speciální mikroskopovací techniky s imerzním olejem.

Zvětšení mikroskopu

Je pochopitelné, že každý, by rád viděl na pozorovaném objektu co nejvíce detailů. Avšak tím, že objekt hodně přiblížím (neboli zvětším) není zaručeno, že rozpoznám více detailů.

U mikroskopů je hlavním parametrem rozlišovací schopnost, která je velmi závislá na vlnové délce světla, numerické apertuře objektivu a kondenzoru (NA) a indexu lomu prostředí, které je mezi objektem a optikou. Tedy ne zvětšení. 

Zvětšení: udává kolikrát je větší obraz objektu pozorovaný v mikroskopu oproti reálné velikosti

Zvětšení = zvětšení objektivu x zvětšení okuláru

Rozlišení: je schopnost mikroskopu rozlišit dva blízké objekty. Kolik detailů v obraze vidíme.

např. dva objekty vzdálené 200nnm - vidíme je v obraze jako dva objekty nebo nám jejich obraz splývá v jeden objekt?

Větší zvětšení neznamená lepší rozlišení. 

Kvalita obrazu je u mikroskopů hodně závislá na kvalitě optiky.

2/ Optika

Mikroskop by měl dávat ostrý a jasný obraz. Hlavní je tedy optická soustava. Tvoří ji objektiv a okulár.

Stereomikroskopy mají menší zvětšení než průsvitové mikroskopy, proto je u nich snadnější vyrobit poměrně kvalitní optiku. Většina stereomikroskopů, i těch nejlevnějších, dává pěkný obraz, který je plně dostačující i pro první poznávání mikrosvěta. Samozřejmě, že čím vyšší bude cena, tím kvalitnější obraz získáte, ale cílem toho článku není řešit rozdíly v kvalitě optiky, ale pomoci při rozhodování jaký mikroskop pro děti, které ještě nemají žádné zkušenosti s mikroskopováním.

Průsvitové mikroskopy

Marketing všech firem, které dodávají mikroskopy pro děti je zaměřený hlavně na průsvitové mikroskopy. Je to asi tím, že většina rodičů má představu, že tak vypadá „ten správný“ mikroskop.

Proto se v této kategorii objevuje hodně dětských hraček, které vypadají jako mikroskopy a také se tak označují.

Objektivy

Pokud nebudeme brát v úvahu hračkové mikroskopy, pak se u většiny mikroskopů od různých výrobců setkáme s objektivy s dostačující kvalitou. Většinou se jedná o výměnné objektivy se zvětšením 4x, 10x, 40x, které dávají dobrou ostrost obrazu. Mají sice zkreslení v krajích zorného pole, sférickou a chromatickou vadu, ale pro pozorování při menších zvětšeních jsou plně dostačující. Samozřejmě, že achromatické DIN objektivy (160/0.17) 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65 budou o něco kvalitnější.

Okuláry

Okuláry jsou dodávané s označením širokoúhlé WF se zvětšením 5x, 10x, 16x. Jejich kvalita je také dobrá a dávají obraz s dostačujícím rozlišením při menších zvětšeních.

Obecně lze říci, že optická soustava je u levnějších mikroskopů docela dobrá na to, aby dětem dala nezkreslený obraz detailů z objektů.   

Samozřejmě, že čím vyšší bude cena, tím kvalitnější obraz získáte, ale cílem toho článku není řešit rozdíly v kvalitě optiky.

3/ Ostření

Pokud máme dobrou optiku, která je schopná dávat ostrý obraz, je hodně velkou výhodou, když ten obraz můžeme také dobře zaostřit.

Stereomikroskopy

Stereomikroskopy mají běžně jednostupňové hřebenové ostření a při menším zvětšení, které poskytují, je to plně postačující. Dokonce i nejlevnější stereomikroskop, který máme v nabídce má ostření založené pouze na tření dvou hrubých styčných ploch a ostří se s jím velmi dobře (životnost je samozřejmě kratší než u kovového hřebenového převodu). Většina stereomikroskopů má kovové hřebenové ostření.

Průsvitové mikroskopy

Ostření je u levnějších průsvitových mikroskopů většinou jednostupňové. Většina výrobců již používá kovový hřebenový převod, který však má, ve většině případů, nastavenou větší tuhost. Přesné zaostření je tedy pro dítě docela velká výzva. Pokud to možnosti dovolí, upřednostněte mikroskop s duálním ostřením, které má velkou výhodu, protože umožní rychlejší hrubé zaostření a velmi přesné doostření i jemných detailů nebo proostření na zvolenou vrstvu v preparátu. Většinou to také zvídavé dítě ocení, protože si může v klidu objevovat, co jej zrovna zajímá. Navíc, ostrý obraz je důležitý při pořizování fotografií nebo snímků kamerou nebo chytrým telefonem.  

4/ Posuv vzorků

U stereomikroskopů se většinou nepoužívá žádný speciální posuvný mechanismus (kromě specializovaných mikroskopů). Vzorek nebo pozorovaný objekt se prostě položí na stolek mikroskopu, pokud je potřeba, je možné jej upevnit pomocí pružných kovových klipsen.

Uchycení preparátů

U průsvitových mikroskopů je, většinou v levnějších variantách, možnost upevnění sklíčka pomocí pružných kovových klipsen. Toto řešení je však trochu problematické pro děti, protože neumožní pohodlně a hlavně přesně posouvat s preparátem, tak, aby bylo možné sledovat preparát na sklíčku. Je ideální, pokud je mikroskop dodávaný již s tzv. křížovým stolkem. Jedná se o dvě navzájem kolmá ramena, která drží sklíčko a je jimi možné velmi jemně a plynule posouvat v obou osách. Práce je pak mnohem pohodlnější a hlavně lze snáze vyhledat a pozorovat objekty na celém sklíčku. Levnější mikroskopy, které v základu nejsou vybavené křížovým stolkem, mohou mít ve stolku připravené otvory pro instalaci křížového posuvného mechanismu.

5/ Osvětlení

Osvětlení je u všech typů mikroskopů řešené velmi dobře. Samozřejmě, že čím vyšší cena, tím lepší je kvalita a homogenita osvitu. V základu není zrovna moc důležité, zda mikroskop obsahuje kondenzor a irisovou clonu, ale vždy je to výhodnější, protože lze nastavit rovnoměrný osvit a kontrast.

Závěrem

Výše zmíněné vlastnosti bych ze své praxe viděl jako důležité. Je dobré se na ně zaměřit při výběru mikroskopu nejen pro dítě, ale i pro zvídavého dospěláka.

Další benefity, které jsou k mikroskopům přidané, již nemají tak velký vliv na samotnou práci s mikroskopem a na kvalitu zobrazení. Kufřík nebo preparační nástroje mohou být užitečné, ale nejsou vyloženě nezbytné. Raději bych upřednostnil posuvný mechanismus a duální ostření před preparační sadou nebo např. knihou o mikroskopování.

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně volby mikroskopu, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme.

Předem děkujeme za důvěru a případnou objednávku přímo z našich stránek.

Copyright © Miloš Motejl 2018

Jakékoli kopírování i jen částí obsahu bez písemného svolení je v rozporu s autorskými právy.